Léčba onemocnění

 

        Provádíme základní léčebné úkony od ošetření uší a očí, přes drobné chirurgické zákroky, po vyšetření krve. Bohužel léčba onemocnění v terénu je limitována vybavením. Proto pří složitějších zákrocích spolupracujeme s několika klinikami, většinou podle klientových preferencí.

  • ošetření ran a různých zranění
  • léčba interních onemocnění (srdce, plíce, žaludek, střeva, játra, ledviny, ... )
  • čištění uší, léčba očních chorob
  • vyšetření krve a moči (preventivní, před operací, v rámci terapie onemocnění)
  • sonografické vyšetření
  • mikroskopické nebo cytologické vyšetření
  • šetrná eutanázie
  • stanovení přesného dávkování dlouhodobě podávaných léků
  • kastrace 
  • další složitější zákroky ve spolupráci s klinikou